Form cover
Page 1 of 1

Masterclass Leiderschap in Digitale Transformatie – AI Strategie Sessie

Deze vragenlijst voor de AI-strategiesessies op vrijdag 26 mei is ontwikkeld om ons te helpen de kansen en mogelijkheden van AI binnen uw organisatie beter te begrijpen.

Het invullen kost circa 5 minuten tijd. Hartelijk dank voor de moeite.

Job van den Berg & Remy Gieling
ai.nl

Waar zou u uzelf plaatsen op de volgende schaal:

Waar zou u uzelf plaatsen op de volgende schaal:
AI PessimistAI RealistAI Optimist

Kunt u dit kort toelichten?

Welke kansen of uitdagingen ziet u met AI voor uw organisatie op korte of lange termijn?

Gebruikt u ChatGPT voor zakelijke doeleinden?

Gebruikt u ChatGPT voor zakelijke doeleinden?
A
B

Zijn er specifieke thema's of onderwerpen rondom data, AI en taalmodellen zoals ChatGPT die u graag aan bod wilt laten komen in de sessie?