Form cover
Page 1 of 1

NLinBusiness – AI Strategie Workshop - 13 juni 11:00 - 13:30

Deze vragenlijst is ter voorbereiding op de AI Strategie Workshop op dinsdag 13 juni, verzorgd door ai.nl. Er volgt een aantal vragen over jouw visie op data en AI en de kansen die jij ziet voor NLinBusiness.

Het invullen kost circa 5 minuten tijd. Hartelijk dank voor de moeite.

Waar zou je jezelf plaatsen op de volgende schaal:

Waar zou je jezelf plaatsen op de volgende schaal:
AI PessimistAI RealistAI Optimist

Kun je dit kort toelichten?

Welke kansen of uitdagingen, als het gaat over AI, zie je voor de organisatie op de korte of lange termijn?

Gebruik je ChatGPT voor zakelijke doeleinden?

Gebruik je ChatGPT voor zakelijke doeleinden?
A
B

Zijn er specifieke thema's of onderwerpen rondom data, AI en taalmodellen zoals ChatGPT die je graag aan bod wilt laten komen in de sessie?