Form cover
Page 1 of 1

Geheimhoudingsverklaring (NDA) voor de samenwerking met The Automation Group / The AI Group

Bij het aangaan van een samenwerking tussen opdrachtnemer en de bedrijven The Automation Group B.V. en The AI Group B.V. is het essentieel dat vertrouwelijkheid en bescherming van gevoelige informatie gewaarborgd blijven. Daarom wordt er een geheimhoudingsverklaring (Non-Disclosure Agreement, NDA) opgesteld en ondertekend.

Deze NDA dient als juridisch bindend document dat ervoor zorgt dat alle partijen zich houden aan de verplichting om bedrijfsgevoelige informatie, technische gegevens en andere vertrouwelijke gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Het tekenen van deze geheimhoudingsverklaring is een cruciale stap om een veilige en betrouwbare samenwerking te garanderen. Het document is hier te vinden. Voor de samenwerking zijn ook onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Signature
Untitled checkboxes field